bovenkant goed1 (2)

zijtveld

 

 

OUDIJK MAKELAARDIJ

Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen

 

E-mail: info@oudijkmakelaardij.nl

 

Telefoon: 0182 – 649088

 

 

 

 

facebook

balk websiteb

 

Oudijk Makelaardij

 

 

MAKELAARS IN EN TAXATEURS VAN ONROERENDE ZAKEN

 

gespecialiseerd in bemiddeling bij koop, verkoop, taxatie en onteigening van agrarische bedrijven en landelijk wonen.

 

Lid VastgoedPRO

 

 

 

 

 

 

 

 

TE KOOP

 

WADDINXVEEN   GOUDA

BLOEMENDAALSEWEG

 

 

 

Percelen grasland tezamen groot 9.51.25 ha..

 

Percelen grasland met redelijke hoogteligging ten opzichte van polderpeil in het gebied.

 

De grasmat is goed te noemen.

 

Percelen zijn niet belast met bijzondere zakelijke rechten, behoudens een waterleiding van Oasen.

 

De ontsluiting is door middel van recht van overpad casu quo erfdienstbaarheid van weg over het

voorliggende erfperceel, Bloemendaalseweg 12 te Waddinxveen.

 

Voorwaarden en aanvaarding in overleg.

 

Vraagprijs op aanvraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (1)

 

 

 

 

 

1 (3)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijblijvende aanbieding:

Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen geheel vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de door Oudijk Makelaardij opgestelde overeenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de overeenkomst niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de door Oudijk Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Zolang de koopovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie. Alle werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de adviestarieven en voorwaarden zoals zijn vastgesteld door VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad, de tekst van deze voorwaarden is op 14 december 2009, aktenummer 0071887/20919442, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.

 

Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

 

In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Alle maten zijn circa maten. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

balk website 02b

balk website 01b

onderkant 2011