bovenkant goed1 (2)

zijtveld

 

 

OUDIJK MAKELAARDIJ

Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen

 

E-mail: info@oudijkmakelaardij.nl

 

Telefoon: 0182 649088

facebook

balk websiteb

 

 

Landgoederen

 

Oudijk Makelaardij is actief in de agrarische markt en landelijk wonen, bij bemiddeling en dienstverlening, bij koop, verkoop, taxatie en onteigening van onroerende goederen en zaken.  

Wij zijn u gaarne van dienst, om uw belangen te behartigen !


LANDGOEDEREN

Het omvormen van landbouwgrond in nieuwe landgoederen staat volop in de belangstelling. De redenen voor deze belangstelling zijn velerlei.

Te denken valt aan de wens om landelijk te wonen, de toenemende recreatiebehoefte van de burger, de wens van de overheid van een overgangszone tussen stedelijk gebied en landelijk gebied te creren en het benutten van fiscale faciliteiten.

De bebouwing kan behalve voor het gebruik als woning ook gebruikt worden voor passende bedrijvigheid. Er kan groen worden aangelegd in de vorm van bos, park of natuur.

Uitgangspunt is dat een landgoed of een buitenplaats een maatschappelijke meerwaarde moet bieden ten opzichte van het gebruik als landbouwgrond.

Het realiseren van een landgoed is meer dan het kopen van een perceel grond of het indienen van een bouwaanvraag.

Wij zijn u gaarne van dienst, om uw belangen te behartigen !

 

DAT DOEN WIJ AL RUIM 40 JAAR.

 

 

 

 

 

 

landgoed

 

 

 

 

 

 

 

balk website 02b

balk website 01b

onderkant 2011