bovenkant goed1 (2)

zijtveld

 

 

OUDIJK MAKELAARDIJ

Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen

 

E-mail: info@oudijkmakelaardij.nl

 

Telefoon: 0182 Ė 649088

facebook

balk websiteb

 

 

Pacht & Grondzaken

 

Oudijk Makelaardij is gespecialiseerd in de bemiddeling en dienstverleningbij aan- en verkoop, taxatie en onteigening van agrarische bedrijven, vrijstaand en landelijk wonen en dus ook in het buitengebied.

Zowel op de agrarische markt als op de markt voor grond en opstallen die aan de landbouw worden onttrokken.

Op de agrarische markt beheert Oudijk Makelaardij actief verpachte agrarische objecten voor grondeigenaren en bemiddelt bij de aan en verkoop van agrarisch onroerend goed. Op de markt van grond en opstallen die aan de landbouw worden onttrokken wordt bemiddeld en geadviseerd voor en aan eigenaren, bouwers en ontwikkelaars.

Doorlopend zijn wij actief met deze confrontatie en vele bedrijven zijn door onze bemiddeling en dienstverlening verplaatst naar elders. Voor de taxatie en berekening van de schadeloosstelling, bemiddeling, onderhandeling en advies zijn wij u gaarne van dienst, om uw belangen te behartigen ! 

Dat doen wij al ruim 30 jaar!

 

PACHT EN GRONDZAKEN

Het in agrarisch gebruik geven van gronden onder welke benaming ook, valt onder de strenge bepalingen van de pachtwet. Dit kan op basis van goede adviezen worden voorkomen.

Als grond eenmaal verpacht is, komt het voor dat de eigenaar de grond voor andere dan agrarische doeleinden wil gaan gebruiken. Onder bepaalde voorwaarden is het dan mogelijk de grond pachtvrij te krijgen. Aan het einde van een pachtovereenkomst moeten productie- en toeslagrechten tussen verpachter en pachter worden verrekend.

Ook hierover kunnen wij u adviseren en voor u optreden.

Oudijk Makelaardij past dit veelvuldig toe in de praktijk en ontwikkelt op basis van praktijkervaringen steeds meer expertise op

          Het geven van advies over het tijdelijk of langdurig in gebruik geven van grond;

          Het adviseren over het wel of niet instemmen met in de plaatsstelling door kinderen van een pachter;

          Het adviseren over de mogelijkheid van het opzeggen van de pachtovereenkomst bij bestemmingswijziging;

          Het verhogen van pachtprijzen en het doorberekenen van eigenaarlasten;

          Adviseren over de financiŽle afwikkeling van productie- en toeslagrechten.

 

Wij zijn u gaarne van dienst, om uw belangen te behartigen !

Dat doen wij ruim 40 jaar !!!!!!!!

 

 

 

 

 

balk website 02b

balk website 01b

onderkant 2011